EN | DE | RU


Pracovať pre spoločnosť Niersberger

znamená jedinečnú príležitosť uplatniť a rozšíriť svoje vedomosti v oblasti TZB, a to vďaka možnosti podieľať sa na najvýznamnejších investičných projektoch realizovaných v Slovenskej republike aj v zahraničí.

Niersberger Slovakia, s.r.o. Kontaktná osoba: Lenka Belicová