EN | DE | RU


1921
Dňa 08.05.1921 Michael Niersberger založil firmu „Michael Niersberger Zentralheizungen“ so sídlom neďaleko Erlangenu v Nemecku.

1946
Po druhej svetovej vojne začala pre Niersberger nová etapa vývoja. V máji 1946 vstúpil do rodinného podniku syn Max.

1958-59
Po smrti rodičov prevzali súrodenci Max a Gunda Niersberger spoločnosť a pokračovali v tradícii rodinného podnikania.

1975
V roku 1975 prevzal Robert Niersberger vedenie spoločnosti a jej sídlo sa premiestnilo do
štvrte Erlangen-Bruck.

V roku 1977 pristúpili do spoločnosti Rainer Dippold, ako obchodník a Jan Kabriel, ako technický riaditeľ. Popri hlavnej obchodnej činnosti obaja podporovali rozvoj strategického postavenia spoločnosti na trhu a vďaka ich pracovnému nasadeniu došlo k ďalšej expanzii.

V rokoch 1987-1991 Niersberger prevzal postupne spoločnosti Eller & Gutbrod, HLS Haustechnik Jena, Wärmetechnik Wilkau-Haßlau             a Technischer Hausservice GmbH Erfurt.

V roku 1991 bola  založená spoločnosť  Niersberger  Elektro GmbH  a 1995 ASI Niersberger  GmbH. Tým získal   Niersberger novú  podobu. V roku 1995 sa Robert Niersberger rozlúčil predajom svojho podielu a vedenie spoločnosti prevzali Rainer Dippold a Jan Kabriel.

Po politickej zmene v roku 1989 sa vo východnej Európe otvoril nový trh. V roku 1996 Jan Kabriel spolu s Rainerom Dippoldom založili v ČR spoločnosť Niersberger Instalace s.r.o. so sídlom v Benešove.

Česká republika sa v tejto dobe stala východiskovým bodom pre expanziu do východnej Európy.

V roku 2000 vznikla spoločnosť na Slovensku v Žiline a následne v Rumunsku. Zároveň sa otvoril ruský trh. Od roku 2006 spoločnosť pôsobí na území Ruskej federácie, od roku 2009 ako spoločnosť Niersberger Rus, s.r.o.

Od roku 2004 patria jednotlivé spoločnosti do skupiny Niersberger a spoločne tak tvoria novú štruktúru podnikania.

2015
Pre  skupinu   Niersberger   pracuje  po  celej   Európe  asi  210  zamestnancov,  medzi  nimi  i  veľa  praktikantov.   Spoľahlivo, kompetentne a s mnohými inovatívnymi nápadmi sa títo zamestnanci starajú o všetky obory technického a technologického zariadenia budov, bytovej výstavby a vyvíjajú činnosť i v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (výstavba bioplynových staníc a fotovoltaických elektrárni).

Skupina Niersberger je renovovanou spoločnosťou s medzinárodnými ambíciami, ktoré sa cítia byť viazané tradíciami a na nový trh prichádzajú s priekopníckymi technológiami.

2017
V roku 2017 spoločnosť prerušila aktivity na území Ruskej federácie.