Facebook

  • PARTNER PRE:
    PROJEKCIU

PARTNER PRE:
PROJEKCIU

  • Vypracovanie všetkých výkonových fáz projektovej dokumentácie.
  • Projekcia 3D modelov na platforme REVIT.
  • Vypracovanie odborných štúdii vr. zhodnotenia návratnosti investície.
  • Energetické zhodnotenie objektu a návrh úsporných opatrení.
  • Inžinierska činnosť.

© 2022 Niersberger Slovakia, s.r.o. Niersberger.sk - všetky práva vyhradené | Webdesign: WP4you.cz |